Odborné konferencie

Lorem ipsum

Fotovoltika, naša slnečná budúcnosť
Takýto názov niesla séria úspešných konferencií, ktoré naša organizácia v rokoch 2008 – 2011 organizovala v Bratislave. Cieľom bolo poukázať na aktuálne dianie vo fotovoltike na Slovensku, predstaviť návrhy a riešenia na jej ďalší vývoj a informovať o novinkách vo svete. Celodenná konferencia, ktorá ako jediná svojho druhu na Slovensku poskytovala svojim účastníkom informácie týkajúce sa využitia, podpory a rozvoja slnečnej energie v SR a v zahraničí. Výstupy z Bratislavskej konferencie naša organizácia každoročne posúvala do všetkých regiónov SR.