Elektromobilita

Udržateľná, energeticky efektívna a šetrná k životnému prostrediu.

Rastúci trend nákladnej aj osobnej dopravy za posledné desaťročie naznačuje, že je nevyhnutné hľadať riešenia mobility, ktorá je udržateľná,
energeticky efektívna a šetrná k životnému prostrediu.

Elektromobilita je pojem, ktorý tu už je dlho a prvé automobily boli v podstate elektromobily. V súčasnosti zažívame obrodu tohto sektoru automobilového priemyslu. Európska Únia má v tomto sektore z hľadiska udržateľnosti plány, ktoré by mali prispieť k zvyšovaniu ochrany životného prostredia a znižovaniu energetickej závislosti EÚ. Preto EÚ , ale aj Slovenská republika postupne pripravujú legislatívne podmienky na to, aby sa elektromobily stali každodennou súčasťou našej dopravy. EÚ definuje tento cieľ aj v oblasti Energeticko – klimatického balíka 202020, kde si dala za cieľ znižovať okrem iného aj CO2 produkovanú v doprave. Elektromobily, by mohli byť alternatívou pre takéto znižovanie CO2. Slovenská republika sa aktívne zapája do procesu adaptácie elektromobilnej dopravy na Slovensku.

elektromobilita