Osveta a vzdelávanie

Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia inteligentných energetických riešení.

Európske solárne dni

„Európske solárne dni“ sú jedným z našich najobľúbenejších projektov. Naša organizácia dostala mandát na zastrešenie aktivít projektu, ako koordinátor za Slovensko počas rokov 2011 – 2013. Projekt bol v tomto období spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o inteligentných energetických riešeniach, predovšetkým zo slnečnej energie. Iniciatíva Európske solárne dni dosiahla v Európe prívlastok – najrozsiahlejšia kampaň na zvyšovanie povedomia o obnoviteľných energiách. Sme hrdí na to, že sme k tomu mohli prispieť aj našimi aktivitami. Kampaň spočívala vo vytvorení sieťe partnerských organizácií, (súkromný sektor, akademické vzdelávacie inštitúcie, iné organizácie, ktoré majú záujem na podpore OZE), ktoré v priebehu prvých dvoch májových týždňov naprieč krajinám EÚ, organizovali rôzne typy podujatí s cieľom spropagovať slnečnú energiu. Tento projekt nás nadchol natoľko, že sme po ukončení spolufinancovania z fondov EÚ v roku 2013, na vlastné náklady zorganizovali už ďalšie dva ročníky kampaňe „ESD 2014“ a „ESD 2015“, a tejto milej a prospešnej aktivite sa plánujeme venovať aj v ďalších rokoch. Viac o kampani „Európske solárne dni na Slovensku“ nájdete TU.


Mapa obnoviteľných zdrojov energií

V rámci medzinárodného projektu REPOWERMAP (Renewable Energy Power map), v spolupráci s ďalšími EÚ krajinami, vznikla prvá Európska mapa na ktorej je možné vidieť príklady využívania OZE v danej lokalite. Na mapu môžu pridávať svoje elektrárne vlastníci, projektanti, výrobcovia ale aj obce či samosprávy. Mapa obnoviteľných zdrojov má za cieľ motivovať ku využívaniu obnoviteľných energií. V priebehu iba 2 rokov vďaka našim aktivitám v rámci projektu , pribudlo na „Slovenskej časti mapy“ vyše 3000 príkladov obnoviteľných zdrojov energie. Mapa je naďalej aktívna a umožňuje pridávať ďalšie a ďalšie nové zdroje. Je možné si ju pozrieť TU.


Fotovoltika, naša slnečná budúcnosť

Takýto názov niesla séria úspešných konferencií, ktoré naša organizácia v rokoch 2008 – 2011 organizovala v Bratislave. Cieľom bolo poukázať na aktuálne dianie vo fotovoltike na Slovensku, predstaviť návrhy a riešenia na jej ďalší vývoj a informovať o novinkách vo svete. Celodenná konferencia, ktorá ako jediná svojho druhu na Slovensku poskytovala svojim účastníkom informácie týkajúce sa využitia, podpory a rozvoja slnečnej energie v SR a v zahraničí. Výstupy z Bratislavskej konferencie naša organizácia každoročne posúvala do všetkých regiónov SR.