Skladovanie energie

Energetické úložiská riešia niektoré nedokonalosti využívania alternatívnych energií.

skladovanie-energie-insideEnergetické úložiská, ktoré skladujú energiu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov, riešia niektoré nedokonalosti využívania alternatívnych energií, akými sú stabilita prenosovej sústavy, či bezpečnosť dodávky energie kedykoľvek a kdekoľvek. Aj preto sú systémy, ktoré prepájajú obnoviteľný zdroj s energetickým úložiskom často označované ako „dokonalé projekty“.

Batérie ako jedna s alternatív ukladania elektrickej energie sú v súčasnosti preferovaný model , ktorý by mohol mať v budúcnosti opodstatnenie pri výkyvoch v elektrickej sieti, respektíve by mohol byť využívaný na vytváranie samostatných uzavretých sietí tzv. energetických ostrovov, ktoré by vyrábali energiu z alternatívnych zdrojov. Technológia uskladňovania elektrickej energie v baterkách vo väčšom rozsahu bola doposial ekonomicky nevýhodná. V súčasnosti sa objavujú rôzne technológie, ktoré by mohli túto formu uskladňovania urobiť ekonomicky rentabilnú. EÚ sa postupne snaží vytvárať legislatívny rámec, ktorý umožní postupné zavádzanie akumulátorov a uzavretých sietí do života. Zjednodušenie legislatívy vytvorí priestor na znižovanie vstupných nákladov pri zavádzaní takýchto energetických ostrovov, čo bude zvyšovať energetickú nezávislosť EÚ a bude mať pozitívny environmentálny dopad. Už aj v Slovenskej republike môžeme pozorovať postupnú snahu podnikateľského sektora zavádzať takéto energetické ostrovy do bežného života.

skladovanie-energie-outside