O agentúre

Slovak Renewable Energy Agency bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

Slovak Renewable Energy Agency (SK REA), je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2006 za účelom podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku. Našimi aktivitami prispievame ku zvyšovaniu povedomia verejnosti o energeticky efektívnych riešeniach, ale aj k dialógu medzi súkromným sektorom a politickou sférou v otázkach ekonomickej a legislatívnej podpory týchto technológií.

Sieť partnerstiev, na ktorej je založená naša činnosť
skrea-graf

Podnikatelia

Pretože spolupráca s odborníkmi z podnikateľského sektora nám pomáha formulovať potreby trhu a další rozvoj.

Medzinárodné organizácie

Pretože čerpáme know-how od našich zahraničných partnerov a posilňujeme presadzovanie spoločných záujmov.

Vejenosť

Pretože bez angažovanosti verejnosti je napĺňanie cieľov energeticky efektívnych riešení nerealizovateľné.

Štátne inšitúcie

Pretože spolupráca so štátnymi inštitúciami je pre napĺňanie našej agendy nevyhnutná.

 


Naši partneri

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
partners-sario

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
partners-sapi

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung
partners-bvse

 

Sme členom výboru pre
hospodárske záležitosti NRSR

skrea-nrsr-small

 

Sme držiteľom osvedčenia o
spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

skrea-minedu-small