Slovak Renewable Energy Agency

Uvítame akékoľvek ďalšie námety na presadzovanie našich cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Pre kontakt s nami, môžete využiť napríklad náš kontaktný formulár, alebo nižšie uvedený e-mail resp. telefonický kontakt.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava

IČO: 37924559
IČ DPH: SK2022486070
Reg. č.: OVVS-1606/195/2006-NO

Tel: +421 905 744 034
E-mail: info(at)skrea.sk

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.