Slovak Renewable Energy Agency

Veda a výskum

Podporujeme vedecko-výskumné aktivity v oblasti inteligentných energetických riešení.

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Podpora vedy a výskumu je jedným z kľúčových pilierov našej činnosti. Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie v rokoch 2010-2014 ako parnter projektu Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie, pomohla vybudovať výskumnú infraštruktúru na podporu skúmania a porovnávania fotovoltických materiálov. Cieľom projektu, bolo vybudovanie fotovoltickej elektrárne o výkone 500kWp na báze kombinácie rôznych typov fotovoltických technológií. Súčasťou elektrárne je dátový sklad, ktorého úlohou je zber množstva parametrov zo samotnej elektrárne, ako aj množstva meteorologických veličín za účelom ich následného skúmania a porovnávania použitých fotovoltických materiálov. Táto elektráreň, spolu s nadštandardným výskumným zariadením, bola vybudovaná ako vedecko-výskumné pracovisko na Univerzite Komenského v Bratislave a umožňuje skúmať efektivitu jednotlivých technológií v reálnych podmienkach, za účelom ich následnej aplikácie v praxi.

Veda a výskum

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.