Slovak Renewable Energy Agency

Podpora legislatívy

Legislatívne a ekonomické stimuly zo strany štátu sú nevyhnutné.

Podpora fotovoltiky v nových členských krajinách EÚ

Cieľom projektu PV NMS (Photovoltaics in New Member States), bolo podporiť implementáciu fotovoltickej energie v nových členských krajinách EÚ a zvýšiť výrobu elektrickej energie zo slnka. Projekt bol spolufinancovaný z programu Intelligent Energy Europe, (ktorý v rokoch 2007 – 2013 podporoval vedu a výskum energeticky efektívnych riešení).

Podpora legislatívy

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie v rokoch 2008 – 2010 pôsobila ako národný partner projektu, zodpovedný za jeho implementáciu na Slovensku. Aktivity projektu nám umožnili medializovať tému výroby slnečnej energie, viesť dialóg s úradmi, ktoré v našej krajine zodpovedajú za problematiku obnoviteľných energií a podporiť tak zákony a ekonomické stimuly, bez ktorých ich implemetácia nie je možná. Počas doby trvania projektu sme zároveň nadviazali dôležité vzťahy s partnermi v iných členských krajinách a medzinárodnými inštitúciami, ktoré dlhodobo podporujú rozmach obnoviteľných energií v EÚ.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.