Slovak Renewable Energy Agency

Demonštračné projekty

Možnosti využitia alternatívnych zdrojov energií v praxi.

Slnko do škôl

Cieľ projektu slnko do škôl je veľmi prozaický. Ukázať žiakom (našej budúcej generácii), možnosti získavania energie z obnoviteľných zdrojov v praxi. V roku 2008 sme v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou Karola Adlera, uviedli do prevádzky pilotnú inštaláciu. Na streche školy sme umiestnili demonštračnú fotovoltickú elektráreň o výkone 18,9 kWp. Tento projekt dodnes plní dôležitú vzdelávaciu funkciu v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou systému je aktívny informačný panel umiestnený vo vestibule školy, ktorý v konkrétnych číslach monitoruje prínosy využívania tejto technológie.

Kedže našim poslaním je predstavovať verejnosti možnosti a výhody využívania alternatívnych zdrojov energie, využili sme zároveň túto príležitosť na medializáciu témy obnoviteľných zdrojov a ich priblíženie ľuďom.

Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni

Solárna kancelária v centre Bratislavy

Naša organizácia taktiež podporila zrodenie „prvej kancelárie poháňanej slnečnou energiou“. Výstavba 10kW systému na budove centra OSN v centre Bratislavy, bola vynikajúcim príkladom toho, aké uplatnenie majú inteligentné energetické technológie na administratívnych budovách.

Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni

100kw FV elektráren na UK

V roku 2008 sme podporili výstavbu aj ďalších demonštračných projektov. Výstavba 100kW elektrárne, (v tom čase najväčšej slnečnej strešnej elektrárne) na budove Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, položila základ pre ďalšie budúce projekty v oblasti vedy a výskumu, ktoré na tento projekt nadväzovali. Dnes je táto slnečná elektráreň dobudovaná o ďalšiu jednotku a predsatvuje spolu výkon až 500kWp.

Európske solárne dni
Európske solárne dni

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.