Slovak Renewable Energy Agency

Osveta a vzdelávanie

Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia inteligentných energetických riešení.

Európske solárne dni

„Európske solárne dni“ sú jedným z našich najobľúbenejších projektov. Naša organizácia dostala mandát na zastrešenie aktivít projektu, ako koordinátor za Slovensko počas rokov 2011 – 2013. Projekt bol v tomto období spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o inteligentných energetických riešeniach, predovšetkým zo slnečnej energie. Iniciatíva Európske solárne dni dosiahla v Európe prívlastok – najrozsiahlejšia kampaň na zvyšovanie povedomia o obnoviteľných energiách. Sme hrdí na to, že sme k tomu mohli prispieť aj našimi aktivitami. Kampaň spočívala vo vytvorení sieťe partnerských organizácií, (súkromný sektor, akademické vzdelávacie inštitúcie, iné organizácie, ktoré majú záujem na podpore OZE), ktoré v priebehu prvých dvoch májových týždňov naprieč krajinám EÚ, organizovali rôzne typy podujatí s cieľom spropagovať slnečnú energiu.

Viac o kampani „Európske solárne dni na Slovensku“ nájdete TU.

Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni

Mapa obnoviteľných zdrojov energií

V rámci medzinárodného projektu REPOWERMAP (Renewable Energy Power map), v spolupráci s ďalšími EÚ krajinami, vznikla prvá Európska mapa na ktorej je možné vidieť príklady využívania OZE v danej lokalite. Na mapu môžu pridávať svoje elektrárne vlastníci, projektanti, výrobcovia ale aj obce či samosprávy. Mapa obnoviteľných zdrojov má za cieľ motivovať ku využívaniu obnoviteľných energií. V priebehu iba 2 rokov vďaka našim aktivitám v rámci projektu , pribudlo na „Slovenskej časti mapy“ vyše 3000 príkladov obnoviteľných zdrojov energie. Mapa je naďalej aktívna a umožňuje pridávať ďalšie a ďalšie nové zdroje. Je možné si ju pozrieť TU.

Fotovoltika, naša slnečná budúcnosť

Takýto názov niesla séria úspešných konferencií, ktoré naša organizácia v rokoch 2008 – 2011 organizovala v Bratislave. Cieľom bolo poukázať na aktuálne dianie vo fotovoltike na Slovensku, predstaviť návrhy a riešenia na jej ďalší vývoj a informovať o novinkách vo svete. Celodenná konferencia, ktorá ako jediná svojho druhu na Slovensku poskytovala svojim účastníkom informácie týkajúce sa využitia, podpory a rozvoja slnečnej energie v SR a v zahraničí. Výstupy z Bratislavskej konferencie naša organizácia každoročne posúvala do všetkých regiónov SR.

Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni
Európske solárne dni

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.