Slovak Renewable Energy Agency

We will be glad to receive further ideas for reaching our goals in the area of sustainable development.

If you want to contact us, you can use our contact form or the e-mail address or telephone number below.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava

Company ID: 37924559
VAT ID: SK2022486070
Reg. No.: OVVS-1606/195/2006-NO

Tel: +421 905 744 034
E-mail: info(at)skrea.sk

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.