Slovak Renewable Energy Agency

Geotermálna energia

Využíva sa najmä na ohrev teplej úžitkovej vody a na vykurovanie.

Geotermálna energia je jedným z najčistejších a najspoľahlivejších obnoviteľných zdrojov energie. Poskytuje teplo, ktoré pochádza z roztaveného jadra Zeme hlboko pod zemskou kôrou. Toto teplo sa prenáša k povrchu vďaka pohybom tektonických dosiek prenikaním roztavenej magmy a hlbinnou cirkuláciou podzemnej vody a zásobární horúcej vody sa vytvára pod veľkým tlakom. Zem od samotného vzniku. Z tejto energie tak ako pri slnečnej a biomase je možné vyrábať viacero druhov energie. Ide o energiu elektrickú a tepelnú v podobe pary, ktorá sa premieňa na tepelnú energiu a pri vyšších teplotách je s nej možné vyrábať aj energiu elektrickú. Región Strednej Európy a hlavne Slovenská republika patrí medzi regióny so zvýšením výskytom takejto energie.

Geotermálna energia

Geotermálne elektrárne delíme na:

  • Elektrárne s prehriatou parou – para vychádzajúca priamo z vrtu, po separácii vody poháňa parnú turbínu s generátorom. Ich výkon nie je väčší ako 3 MW.
  • Elektrárne s horúcou vodou – geotermálna voda s vysokým tlakom a teplotou sa v expanderi premení na mokrú paru. Tá poháňa parnú turbínu s generátorom.
  • Elektrárne s binárnym cyklom – geotermálna voda s teplotou nad 130 °C vo výmenníku zohreje kvapalinu s nízkym bodom varu, ktorej para poháňa expanznú turbínu spojenú s generátorom elektrickej energie.
  • Geotermálna energia má veľký potenciál, ale realizácia takýchto projektov si vyžaduje finančne, časovo a technologicky veľmi náročný proces realizácie. Oproti iným OZE (veterná alebo slnečná energia) je geotermálna energia oveľa spoľahlivejšia a stabilnejšia z pohľadu stability prenosovej siete.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.