Obnoviteľné zdroje energie

Predstavujú čistú, bezpečnú a trvalo udržateľnú energiu.

oze_small
Obnoviteľná energia môže byť vyrobená z viacerých prírodných zdrojov akými sú vietor, slnko, voda, geotermálne pramene, či biomasa. Energia z týchto zdrojov je čistá, bezpečná a nevyčerpateľná. Využívanie alternatívnych zdrojov sa stáva súčasťou všetkých realistických scenárov podpory trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti aj v Európe. Obnoviteľné zdroje energie tvoria v mnohých krajinách pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov a vďaka nespochybniteľným výhodám ich využívania, tvoria čoraz vyšší podiel na celkovej výrobe energie aj na Slovensku.

Mapa obnoviteľných zdrojov energie