Slovak Renewable Energy Agency

Obnoviteľné zdroje energie

Predstavujú čistú, bezpečnú a trvalo udržateľnú energiu.

Obnoviteľná energia môže byť vyrobená z viacerých prírodných zdrojov akými sú vietor, slnko, voda, geotermálne pramene, či biomasa. Energia z týchto zdrojov je čistá, bezpečná a nevyčerpateľná. Využívanie alternatívnych zdrojov sa stáva súčasťou všetkých realistických scenárov podpory trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti aj v Európe. Obnoviteľné zdroje energie tvoria v mnohých krajinách pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov a vďaka nespochybniteľným výhodám ich využívania, tvoria čoraz vyšší podiel na celkovej výrobe energie aj na Slovensku.

Obnoviteľné zdroje energie

Mapa obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

+421 905 744 034

info(at)skrea.sk

www.skrea.sk

Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

Sme členom výboru pre hospodárske záležitosti, Národná rada Slovenskej republiky
2024 © All rights reserved, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. non-profit organization.